Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beste buddies,

 

Een aantal weken geleden heeft een van onze leden de clubcaravan gehuurd. Tijdens een regenbui is er een lekkage aan de clubcaravan ontstaan met als gevolg dat de mobiele telefoon van betrokkene defect is .

Navraag bij de WA en caravanverzekering van de OVA heeft uitgewezen dat de schade niet verhaald kan worden op deze verzekeringen. 

Het bestuur wil jullie er op wijzen dat het huren van de clubcaravan geheel op eigen risico is. Eventuele schade dient geclaimd te worden bij de eigen verzekering.

 

Het bestuur.

 

#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
  • No labels