Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: definitieve versie 2018 online gezet.

Deze pagina is alleen in te zien voor OVA-Bestuur.

Omdat een ieders privacy belangrijk is voor ons, willen we u graag inzage geven in ons privacybeleid.  Het gehele beleid is opgesplitst in de volgende documenten:

Begeleidende brief

View file
name1 OVABorn AVG begeleidende brief Privicybeleid.docx
pagePrivacy Beleid Werkpagina Bestuur
spaceOVAPubliek
height250

Privacyverklaring

View file
name2 OVABorn Privacyverklaring.docx
pagePrivacy Beleid Werkpagina Bestuur
spaceOVAPubliek
height250

Geheimhoudingsverklaring

View file
name3 OVABorn Geheimhoudingsverklaring.docx
pagePrivacy Beleid Werkpagina Bestuur
spaceOVAPubliek
height250

Toestemmingsverklaring

View file
name4 OVABorn Toestemmingsverklaring.docx
pagePrivacy Beleid Werkpagina Bestuur
spaceOVAPubliek
height250