Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: verkocht

...

ExcerptDe OVA heeft de volgende compressor te koop, ideaal om 2 duikflessen tegelijk mee te vullen:

  • € 500,-  compressor (Bauer K-14, 200l/min, ingesteld op max. 200 bar, afmetingen ca. 95x60x20 cm, aan te sluiten op (NL) 3-fasen spanning)
  • € 150,-  2x 200 bar slangen bijbehorende aan deze compressor

Ze is werkend te bewonderen en voor een duikers-onder-elkaar prijsje te verkrijgen.

Of verkocht of we gaan deze toch zelf houden.Verkocht